1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA ”EE un Partneri”, reģistrācijas nr. 40203102401, juridiskā adrese: Mākoņu iela 16, Katlakalns, LV-2111, Latvija, turpmāk saukts par “THE WORDS OF LATVIAN”, un pārstāvis Eduards Lapiņš, nodrošina tīmekļa lapā www.thewordsoflatvian.lv, turpmāk saukta “Mājas lapa”, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām funkcijām, elementiem vai reklāmu, kā arī nodrošina klientu apkalpošanas dienestu, un viss uzskaitītais ir iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Veicot pirkumu Mājas lapas IEGĀDĀTIES sadaļā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas THE WORDS OF LATVIAN Mājas lapā piedāvātos pārdodamos apģērbus un aksesuārus, turpmāk tekstā „Preces”, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. PRIVĀTUMS

THE WORDS OF LATVIAN aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

THE WORDS OF LATVIAN iegūst patērētāja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai patērētājam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Tas ļauj sniegt patērētājam piemērotu pieeju THE WORDS OF LATVIAN Precēm un pievērst uzmanību preču kategorijām, kas visvairāk interesē patērētāju. Jūsu personīgā informācija palīdz mums informēt Jūs par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Jūs varētu būt ieinteresēts. Vietnes lapās Jūs varat pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c. Jūsu pieprasījuma apstrādei mēs prasām sniegt patērētajam tādu informāciju kā – vārds, uzvārds,adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. THE WORDS OF LATVIAN nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus.

THE WORDS OF LATVIAN nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē. THE WORDS OF LATVIAN nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Patērētāja sniegtā informācija palīdz mums īstenot mūsu servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt Jums atbalstu.

THE WORDS OF LATVIAN pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa likums.

THE WORDS OF LATVIAN veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojusi un uztur THE WORDS OF LATVIAN un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

4. PRODUKTI UN PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi un to paraugi, ar kuriem mēs varam Jūs nodrošināt, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus vai paraugus. THE WORDS OF LATVIAN patur tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

5. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt,cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, THE WORDS OF LATVIAN nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

6. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu turpmāk saukts par “Saturu”, ir  THE WORDS OF LATVIAN, mūsu meitsabiedrību, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

7. PRECES

THE WORDS OF LATVIAN pārdodamās Preces – nav pārtikas produkti un nav lietojami uzturā.

THE WORDS OF LATVIAN attiecībā uz patērētāju nepieļauj maldinošus apgalvojumus par Preces kvalitāti un citām materiāla īpašībām.

THE WORDS OF LATVIAN Prece sastāv no sastāvdaļām (apģērbu materiāla – kokvilnas un poliestera) un ir droša, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.

Produkts un dāvana, kura tiek pievienota produktam, piemēram, par produkta iegādi vai noteiktu pirkuma summu, tiek uzskatīta par nedalāmu lietu kopību, kas nevar tikt pieņemta vai atgriezta atsevišķi, izņemot gadījumus, kad Jūs nepārprotami esat atteikušies no produktam pievienotās dāvanas saņemšanas.

8. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot Jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Jums, Jūsu pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Jūs saņemsiet atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses Jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.
Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

The Words Of Latvian var izsniegt atlaižu kuponus (“Kupons”). Kuponu iespējams saņemt mārketinga akcijas ietvaros, izpildot konkrētās akcijas noteikumus (piemēram: pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā). Kuponus var saņemt gan personas, kas jau ir The Words Of Latvian klienti, gan personas, kas vēl nav The Words Latvian klienti. Atlaižu kupons ir kods, kas nodrošina atlaidi pirkumiem vietnē www.thewordsoflatvian.lv. Kuponu var piemērot pirkumam ievadot kupona kodu lauciņā “Kupons” vietnes www.thewordsoflatvian.lv lapās “Grozs” vai “Veikt pirkumu”. Kuponam var tikt noteikta atlaide gan nominālā (5 Eur, 10 Eur, u.c.), gan procentuālā vērtībā (5%, 10%, u.c.). Kuponam var būt ierobežots izmantojamo reižu daudzums, preču klāsts, kurām kupons piemēro atlaidi, e-pasts, no kura veicot pirkumu kupons ir derīgs, un laiks, kurā kupons ir derīgs. Konkrētus kupona noteikumus iespējams noskaidrot, nosūtot kupona kodu uz e-pasta adresi info@thewordsoflatvian.com

9. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un ātri, ko apstiprina mūsu iepriekšējā darbības pieredze.

10. PREČU ATPAKAĻATDOŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts saskaņā ar vienkāršotu procedūru – Iegādātās preces iespējams atgriezt 14 dienu laikā, pēc pasutījuma saņemšanas. Preču maiņu vai atgriešanu iespējams pieteikt sūtot e-pastu uz info@thewordsoflatvian.com vai arī aizpildot preču maiņas un atgriešanas anketu vietnē https://www.thewordsoflatvian.lv/maina-un-atgriesana/. Klients apņemas segt atpakaļatdošanas procedūrai nepieciešamās piegādes (un ar to saistītas) izmaksas. Preces, kas iegādātas ar atlaidi vai akcijas ietvaros nav iespējams apmainīt (tās iespējams tikai atgriezt). Preces, kas iegādātas kā individuāls pasūtījums (ar personalizētu uzrakstu, krāsu vai izmēru), nav iespējams mainīt vai atgriezt. Plašākai informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Jūs iepazīties ar mūsu Preču piegādes un atgriešanas noteikumiem.

11. PIRKUMU APMAKSA

Pirkumu apmaksai iespējams izmantot dažādas apmaksas metodes. Pirkumus iespējams apmaksāt izmantojot internetbanku tiešsaistes maksājumus. Mēs pieņemam internetbanku tiešsaistes maksājumus no šādām bankām: Swedbank, SEB, Luminor, Citadele.Mēs pieņemam arī MasterCard, VISA, American Express (AMEX) un Maestro maksājumu kartes. Lai veiktu maksājumu, kartei jābūt ieslēgtai funkcijai “droši maksājumi internetā”. Pirkumus iespējams apmaksāt arī izmantojot Pay Pal kontu. Klientiem, kuriem ir bankas konts Latvijā, piedāvājam iespēju norēķināties ar bankas pārskaitījumu. Tehnisku traucējumu dēļ, The Words Of Latvian patur tiesības nenodrošināt visas pirkumu apmaksas metodes.

12. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt THE WORDS OF LATVIAN, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

13. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

14. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) THE WORDS OF LATVIAN pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles. 

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja THE WORDS OF LATVIAN tiek informēts par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

15. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

THE WORDS OF LATVIAN 2016.-2018. Visas tiesības rezervētas.
Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir THE WORDS OF LATVIAN īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai:
Jums ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai:
Jums ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka Jūs norādāt THE WORDS OF LATVIAN Mājas lapu kā satura un materiālu  avotu,  pievienojot  kādai  no  šādi  pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti (http://thewordsoflatvian.lv). Jums ir arī jāinformē trešās personas, ar kurām Jūs kopīgi izmantojat šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda THE WORDS OF LATVIAN Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti (http://thewordsoflatvian.lv).

16. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt mums, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtos apliecinājumos vai garantijās, vai šīs Mājas lapas izmantošanā no Jūsu puses.

17. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Jūsu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

THE WORDS OF LATVIAN normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Jūs kā patērētājs varat celt prasību  Latvijas Republikas tiesā, kas ir THE WORDS OF LATVIAN domicils, vai arī, neatkarīgi no THE WORDS OF LATVIAN domicila vietas, patērētāja domicila vietas tiesā. 

THE WORDS OF LATVIAN var celt prasību pret Jums kā patērētāju vienīgi tās dalībvalsts tiesās, kurā ir Jūsu kā patērētāja domicils.

THE WORDS OF LATVIAN nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo Jūsu tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

18. PIEKRIŠANA SAŅEMT PAZIŅOJUMUS PA E-PASTU

Pieņemot šos Noteikumus un nosacījumus, Jūs piekrītat no mums saņemt paziņojumus, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu vai parasto pastu. Jūs piekrītat, ka pa e-pastu vai parasto pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem. Ja Jūs nepiekrītat saņemt paziņojumus no šīs Mājas lapas, lūdzu, pārtrauciet izmantot šo tīmekļa vietni un tās pakalpojumus, jo THE WORDS OF LATVIAN nespēj nodrošināt pilnu pakalpojumu klāstu lietotājiem, kas nesaņem paziņojumus no Mājas lapas.

Lūdzu, ievērojiet, ka šajā punktā minētie paziņojumi neattiecas uz izvēles mārketinga informāciju, kuru Jūs varat izvēlēties saņemt no Mājas lapas pēc saviem ieskatiem, izņemot gadījumus, kad THE WORDS OF LATVIAN klientu informē par vispārēju akciju e-veikalā, kura attiecās uz visām e-veikala piedāvājuma precēm.

19. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI  

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Jums un THE WORDS OF LATVIAN noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

THE WORDS OF LATVIAN ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. THE WORDS OF LATVIAN patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

Nekas no šajos noteikumos teiktā nav iztulkojams kā partnerattiecību vai cita kopuzņēmuma veida nodibināšana starp jums un THE WORDS OF LATVIAN. Gadījumi, kad THE WORDS OF LATVIAN nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Jūsu puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

20. NEPĀRVARAMA VARA

THE WORDS OF LATVIAN nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.